Lan da tu day minh vao vong dau kho Lan đã tự đẩy mình vào vòng đau khổ

Tôi thật không muốn làm bạn buồn, nhưng tôi cho rằng bạn và gia đình đã rất ấu trĩ, không suy nghĩ khi về những hành động của bạn diễn ra..