» Tìm kiếm:

Hiện Thuỷ

Thuy dien Thac Ba len san chung khoan Ha Noi Thuỷ điện Thác Bà lên sàn chứng khoán Hà Nội

TTGDCK Hà Nội vừa có Quyết định số 14/QĐ-TTGDHN chấp thuận Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà được chính thức đăng ký giao dịch tại sàn..