» Tìm kiếm:

Hiện Abu Bakar Bashir

Viec xet xu giao si Hoi giao co the bi hoan lai Việc xét xử giáo sĩ Hồi giáo có thể bị hoãn lại

Hiện Abu Bakar Bashir ở trong một bệnh viện của cảnh sát ở Jakarta. Bác sĩ cho biết tình trạng bệnh tim của vị giáo sĩ này không cho phép..