» Tìm kiếm:

Hiến pháp Hoa Kỳ

Dieu luat HB.2829 vi pham hien phap Hoa Ky Điều luật HB.2829 vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ

Hiến pháp Hoa Kỳ quy định, Tổng thống có quyền duy nhất trong việc ban hành các chính sách đối ngoại và thực hiện quan hệ đối ngoại. Do đó,..