» Tìm kiếm:

Hassan Abderrazak

Vu no Nha may Hoa chat AZF nam 2001 Co ban tay cua bon khung bo Vụ nổ Nhà máy Hoá chất AZF năm 2001: Có bàn tay của bọn khủng bố

Sự thật về vụ nổ dữ dội tại Nhà máy Hóa chất AZF gây thiệt hại nặng về nhân mạng và tài sản cho thành phố Toulouse vừa được làm sáng tỏ. Đó..