» Tìm kiếm:

Hamadoun Toure

Chong toi pham mang can mot no luc toan cau Chống tội phạm mạng cần một nỗ lực toàn cầu

Trong một cuộc họp mới đây, lãnh đạo ngành viễn thông, công nghệ thông tin, luật pháp và các cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) đều nhất trí..