Lenh denh giua long ho Lênh đênh giữa lòng hồ

Bên này lòng hồ Trị An làm nên ánh điện rực rỡ. Bên kia lòng hồ là nơi cưu mang những phận người trôi dạt. 15 năm rồi, họ vẫn sống với..