» Tìm kiếm:

HYLI Lần Thứ

Gioi thieu ve Sang kien tai nang lanh dao tre Hitachi Giới thiệu về "Sáng kiến tài năng lãnh đạo trẻ Hitachi"

"Sáng kiến tài năng lãnh đạo trẻ Hitachi" (HYLI) khẳng định cam kết lâu dài của Hitachi đối với châu Á. Được tập đoàn Hitachi khởi xướng từ..