» Tìm kiếm:

HTX Hàm Minh

Thanh long bay qua troi Au Thanh long bay qua trời Âu

Người Bình Thuận độ rày phấn khởi bảo cây thanh long quê nhà đã đến hồi... phát tiết... Lần đầu tiên trong ngành trái cây VN, Hợp tác xã..

Chung chi cho thanh long Chứng chỉ cho… thanh long

Được sự giúp đỡ của Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), thông qua chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (VNCI), lần đầu..