Hay cuu nghe det tho cam truyen thong Hãy cứu nghề dệt thổ cẩm truyền thống

Tại các tỉnh Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng dệt thổ cẩm được coi là một nghề truyền thống mang đậm bản sắc của đồng bào bản địa...