» Tìm kiếm:

HS Trường THCS Lê Quí Đôn

Vinh Long khong con vacxin ngua benh rubella Vĩnh Long: không còn văcxin ngừa bệnh rubella

Gần một tuần qua, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Long không còn văcxin phòng bệnh rubella. Trong ba tuần qua, Vĩnh Long phát hiện 65..