» Tìm kiếm:

HP Photosmart R707

HP thu hoi 679.000 may anh so co nguy co phat hoa HP thu hồi 679.000 máy ảnh số có nguy cơ phát hỏa

Những chiếc camera thuộc dòng HP Photosmart R707 đang được bán rộng rãi trên thế giới có thể bị sự cố nóng pin khi sạc, dẫn đến khả năng..