» Tìm kiếm:

HP Photosmart M417

May anh gia re va de su dung HP Photosmart M417 Máy ảnh giá rẻ và dễ sử dụng HP Photosmart M417

Không có bất cứ chế độ chỉnh tay nào, chỉ có một kiểu đo sáng duy nhất và chất lượng ảnh cũng chỉ đạt mức trung bình, M417 được chuộng nhất..