» Tìm kiếm:

HP OpenView Service Desk

Nhung giai phap Quan ly dich vu CNTT cua HP Những giải pháp Quản lý dịch vụ CNTT của HP

Khi doanh nghiệp nhận ra và áp dụng dụng dịch vụ công nghệ thông tin vào công việc kinh doanh thì điều đó có nghĩa họ cần có khả năng để..

Nhung giai phap Quan ly Dich vu CNTT cua HP Những giải pháp Quản lý Dịch vụ CNTT của HP

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ITSM (những giải pháp Quản lý Dịch vụ CNTT), HP đã xây dựng các giải pháp nhằm giúp các giám đốc..