» Tìm kiếm:

HLV Jose Antonio Camacho

HLV Camacho xin tu chuc HLV Camacho xin từ chức

HLV Jose Antonio Camacho đã xin từ chức theo sau hai thất bại liên tiếp trên mọi mặt trận của đội Real Madrid (R.M). Chủ tịch đội R.M..