» Tìm kiếm:

HCV SEAP Games

Hai chau dung nan long "Hai cháu đừng nản lòng"

Ông Trần Cảnh Đến là một tay vợt bóng bàn VN nổi tiếng, từng đoạt HCV SEAP Games 1959; từng xếp hạng 28 thế giới vào năm 1965.