» Tìm kiếm:

HCM Trần Trọng Tuấn

Chu trong tap hop thanh nien nong thon Chú trọng tập hợp thanh niên nông thôn

Theo phó bí thư Thành đoàn TP.HCM Trần Trọng Tuấn, năm nay các cơ sở Đoàn cần đầu tư cho việc tập hợp thanh niên nông thôn, thanh niên nhập..