Hoang Anh Gia Lai huong toi mot tap doan Hoàng Anh Gia Lai hướng tới một tập đoàn

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức, chia sẻ những dự định tương lai của công ty này. Hoàng Anh Gia Lai vừa..

Tin tai chinh chung khoan Tin tài chính - chứng khoán

- Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tăng từ 440 tỉ đồng lên 1.007 tỉ đồng sau khi sát nhập thêm 2 công ty thành viên..