» Tìm kiếm:

Hứa Minh Đạt

Choi tro song thu Chơi trò sống thử

Cập nhật đời sống hiện đại của lớp sinh viên trẻ, vở diễn Sống thử (kịch bản: Ngọc Trúc; đạo diễn: Công Ninh) của Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ..