» Tìm kiếm:

Hội Năng

To chuc hoi nghi Khoa hoc va cong nghe hat nhan lan thu VII Tổ chức hội nghị Khoa học và công nghệ hạt nhân lần thứ VII

Sáng 30.8, tại Đà Nẵng, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Sở Khoa học công nghệ TP Đà Nẵng đã tổ..