» Tìm kiếm:

Hồ Sỹ Mậu

Bo Quoc phong xay dung 17 khu kinh te Bộ Quốc phòng xây dựng 17 khu kinh tế

Thiếu tướng Hồ Sỹ Mậu, Cục trưởng Cục kinh tế, Bộ Quốc phòng cho biết Bộ Quốc phòng đã và đang triển khai xây dựng 17 khu kinh tế tại các..