» Tìm kiếm:

Hồ Chi Liêm

The Cong thay HLV truong Thể Công thay HLV trưởng

Đội bóng quân đội mới có một số thay đổi cơ bản về nhân sự trong ban giám đốc và ban huấn luyện. Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Cường thế chỗ..

The Cong thay tuong Thể Công thay tướng

Đội bóng quân đội mới có một số thay đổi cơ bản về nhân sự trong ban giám đốc và ban huấn luyện. Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Cường thế chỗ..

The Cong Viettel thay HLV truong Thể Công Viettel thay HLV trưởng

Đội bóng quân đội mới có một số thay đổi cơ bản về nhân sự trong ban giám đốc và ban huấn luyện. Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Cường thế chỗ..