» Tìm kiếm:

Hết Chủ

Quan chuc Volkswagen hau toa Quan chức Volkswagen hầu tòa

Hết Chủ tịch hãng Hyundai Motor giờ lại đến lượt Peter Hartz, cựu Giám đốc nhân sự của Tập đoàn Volkswagen, phải ra hầu tòa do dính líu đến..