Hau HHHV 2007 Vi sao Hoa hau My bi la o Hậu HHHV 2007: Vì sao Hoa hậu Mỹ bị la ó?

TP - “Tôi cảm thấy xấu hổ khi chứng kiến người dân nước mình hò hét phản đối Hoa hậu Mỹ” – Một khán giả Mexico nói. Không chỉ đêm..