» Tìm kiếm:

Hải quân Đức

Lanh dao Nga Duc chia se nhung tham hoa gia dinh Lãnh đạo Nga - Đức chia sẻ những thảm họa gia đình

Ngày 8/5/1945, tại ngôi trường ở Reims (Pháp) được chọn là tổng hành dinh của Bộ Chỉ huy quân đồng minh ở châu Âu, Đô đốc Hải quân Đức..