» Tìm kiếm:

Hải Phòng Mai Thế Huyên

Buoc xuat tra ve Viet Nam 14 container ac quy chi phe thai Buộc xuất trả về Việt Nam 14 container ắc-quy chì phế thải

Sáng 18-3, Cục trưởng Hải quan Hải Phòng Mai Thế Huyên, cho biết, ngày 13-3, cơ quan bảo vệ môi trường Hong Kong đã thông báo, 14 container..

Nhieu acqui thung axit ro ri Nhiều ăcqui thủng, axit rò rỉ

Chiều qua (10/3), cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Mai Thế Huyên cho biết, các doanh nghiệp nhập khẩu trái phép lô ăcqui chì phế thải về..

14 container ac quy chi phe thai bi tra lai Viet Nam 14 container ắc quy chì phế thải bị trả lại Việt Nam

Cục trưởng Hải quan Hải Phòng Mai Thế Huyên, cho biết, 14 container ắc quy chì phế thải tái xuất trở lại Nhật Bản, nhưng khi đến cảng Hong..