Hoa bang lang Hoa bằng lăng

Mây hạ lang thang như bâng khuâng rất nhẹ /Muốn nói cùng em - đã tím - mắt chiều.