» Tìm kiếm:

HĐQT Hadinco

Truy to Chu tich HDQT Hadinco va 8 bi can ve toi danh bac Truy tố Chủ tịch HĐQT Hadinco và 8 bị can về tội đánh bạc

Ngày 17/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án lãnh đạo TCty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội đánh bạc, đề nghị..

Truy to Chu tich HDQT Hadinco ve toi danh bac Truy tố Chủ tịch HĐQT Hadinco về tội đánh bạc

17/12, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án đánh bạc xảy ra tại Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội (Handico), đề..