Nhan su moi tai Ngan hang Dau tu Phat trien Viet Nam Nhân sự mới tại Ngân hàng Đầu tư - Phát triển Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa bổ nhiệm ông Trần Bắc Hà, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư-Phát triển Việt Nam (BIDV) giữ chức..