» Tìm kiếm:

HĐND Phùng Hữu Phú

Tai ky hop thu 2 HDND TP Ha Noi khoa XIII Thu tuong Phan Van Khai Dua vao loi the thu do de nang cao chat luong phat trien Tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hà Nội khóa XIII, Thủ tướng Phan Văn Khải: Dựa vào lợi thế thủ đô để nâng cao chất lượng phát triển

Sáng 28/7, kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hà Nội khóa XIII đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phan..