» Tìm kiếm:

húng láng

Sau tet hung Lang se bien mat hoan toan Sau tết, húng Láng sẽ biến mất hoàn toàn

Sau Tết này, húng Láng - sản vật nổi tiếng đất Kinh kỳ Thăng Long - Hà Nội sẽ chỉ còn trong hồi ức, khi 20.000m2 đất trồng rau của HTX Láng..

Rau thom Rau thơm

"Rau thơm cần thiết chẳng khác gia vị với món ăn. Tôi cũng chỉ kể cách ăn rau thơm, rau sống vùng Hà Nội. Bởi có thể mỗi vùng có những thứ..

Nho nhoi cai hung cai hanh Nhỏ nhoi cái húng, cái hành

Láng (tên nôm của xã Yên Lãng) có 3 thôn: Láng Thượng, Láng Trung và Láng Hạ (giờ là 3 phường Láng Thượng, Láng Trung và Láng Hạ) chạy theo..