Trung bay co vat truc vot duoi day bien tai Ha Noi Trưng bày cổ vật trục vớt dưới đáy biển tại Hà Nội

Nhiều hiện vật được trục vớt từ 5 con tàu cổ dưới đáy biển tại Cù Lao Chàm, Hòn Dầm, Hòn Cau, Cà Mau và Bình Thuận sẽ được trưng bày tại số..