TP HCM bi ngap co lien quan den Hai Phong TP HCM bị ngập có liên quan đến... Hải Phòng!

Ông Lê Quang Trung, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP HCM cho biết, theo yêu cầu của Tổng cục Địa chính, từ 1/8/2000 thành phố đã sử dụng cao độ..