Khanh Hoa Dien Khanh Vung dat van hoa Khánh Hoà: Diên Khánh - Vùng đất văn hóa

Huyện Diên Khánh nằm nép mình bên dòng sông Cái thơ mộng, quanh năm mát rượi màu xanh của nước biếc non cao, của những cánh đồng bát ngát,..