» Tìm kiếm:

Hòa Minh Tân

Nen bai bo Hoi phu huynh hoc sinh Nên bãi bỏ Hội phụ huynh học sinh

Tôi đi họp phụ huynh đầu năm cho con mới vào lớp 1. Các khoản đóng góp cộng lại khoảng 390.000 đồng, nhưng ở dòng cuối giấy mời họp lại ghi..