» Tìm kiếm:

Hàn Quốc Un Quang Ung

Trung Quoc va Han Quoc tang cuong hop tac quoc phong Trung Quốc và Hàn Quốc tăng cường hợp tác quốc phòng

Ngày 17/4, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Un Quang Ung và Bộ trưởng Trung Quốc Tào Cương Xuyên, đang ở thăm Hàn Quốc đã hội đàm về tăng..