Dich Cum gia cam Bao dong do tren toan quoc Dịch Cúm gia cầm: Báo động đỏ trên toàn quốc

Chiều 19/2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Bùi..