» Tìm kiếm:

Hà Tiên II

Song trong bui ximang Sống trong... bụi ximăng

Bụi đóng trên mái nhà thành từng lớp dày, bụi bay vào bữa ăn, nước uống. Đặc biệt, từ tháng mười (âm lịch) trở đi cả thị trấn Kiên Lương,..