» Tìm kiếm:

Hà Thanh Sảng

Ong lai do co con la tien si Ông lái đò có con là tiến sĩ

Suốt 38 năm qua, ông làm nghề lái đò, chở khách sang sông kiếm từng đồng tiền lẻ. Nhưng có ai biết rằng, đằng sau gương mặt đen sạm và khắc..