» Tìm kiếm:

Hà Nội Vũ Vinh Phú

De nghi truy to nguoi san xuat gio cha su dung han the Đề nghị truy tố người sản xuất giò, chả sử dụng hàn the

Theo Phó giám đốc Sở Thương mại Hà Nội Vũ Vinh Phú, biện pháp xử lý những hộ sản xuất sử dụng loạt hóa chất hộc hại này còn quá nhẹ, chưa..