» Tìm kiếm:

Hà Nội Vũ Văn Hậu

Ha Noi e nha uu dai Hà Nội “ế” nhà ưu đãi

Vì thiếu cơ chế và công cụ kiểm soát, điều tiết giá nhà ưu đãi dành cho cán bộ, công nhân, viên chức, nên dù Hà Nội đã xây dựng được quỹ..

Nha 300 ti ban 8 ti Gia thap do chinh sach Nhà 300 tỉ bán 8 tỉ: Giá thấp do... chính sách!

Báo cáo việc bán nhà số 1B Đặng Thái Thân, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường và nhà đất Hà Nội Vũ Văn Hậu nêu: Thứ nhất, việc bán ngôi..