» Tìm kiếm:

Hà Nội Nguyễn Đình Lân

Ha Noi thu nghiem mon kurash Hà Nội thử nghiệm môn kurash

Giám đốc Sở Thể dục thể thao Hà Nội Nguyễn Đình Lân cho biết môn thể thao này gần giống với môn võ judo nhưng giảm bớt độ khó, độ nguy hiểm..