» Tìm kiếm:

Hà Nội Hoàng Thanh Chung

Mang di dong Cityphone Ha Noi sap het so Mạng di động Cityphone Hà Nội sắp hết số

Theo Phó Giám đốc Bưu điện Hà Nội Hoàng Thanh Chung, dung lượng tổng đài mạng điện thoại di động nội vùng Cityphone chỉ có thể đáp ứng được..