» Tìm kiếm:

Hà Nội Cinematheque

5 phim Frank Beyer den Viet Nam 5 phim Frank Beyer đến Việt Nam

Để tưởng niệm nhà đạo diễn lớn của Đông Đức, viện Goethe kết hợp với Hà Nội Cinematheque giới thiệu với khán giả thủ đô 5 tác phẩm điện ảnh..