Pha rung nghiem trong o Di san Phong Nha Ke Bang Phá rừng nghiêm trọng ở Di sản Phong Nha - Kẻ Bàng?

Ông Trần Văn Hoang và con gái trú tại thôn Hà Lời – Phong Nha – Sơn Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình gần đây gửi đơn kiến nghị việc..