» Tìm kiếm:

Hà Đăng Huân

Trao tang nguyen Tro ly Tong bi thu Huu Tho va Ha Dang Huan chuong Doc lap hang Nhat Trao tặng nguyên Trợ lý Tổng bí thư Hữu Thọ và Hà Đăng Huân chương Độc lập hạng Nhất

Chiều 16.5, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Lễ trao Huân chương Độc lập hạng nhất tặng nguyên Trợ lý Tổng bí thư Hữu Thọ..

Trao tang hai dong chi Huu Tho va Ha Dang Huan chuong Doc lap hang nhat Trao tặng hai đồng chí Hữu Thọ và Hà Đăng Huân chương Độc lập hạng nhất

Chiều 16-5 tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức lễ trao Huân chương Độc lập hạng nhất tặng đồng chí Hữu Thọ và đồng chí Hà..