» Tìm kiếm:

Guards’ Chapel

Camilla se khong du le tuong niem Cong nuong Diana Camilla sẽ không dự lễ tưởng niệm Công nương Diana

Hai Hoàng tử William và Harry, con trai của Thái tử Charles và Công nương Diana, đã mời mẹ kế tới dự buổi lễ tưởng niệm vào thứ 6 tới..