» Tìm kiếm:

Great Value

Da thu hoi het san pham bo lac nhiem vi khuan gay thuong han Đã thu hồi hết sản phẩm bơ lạc nhiễm vi khuẩn gây thương hàn

TP - 21/24 hộp bơ lạc mang nhãn hiệu Peter Pan và Great Value- sản phẩm nhiễm vi khuẩn gây thương hàn đã được thu hồi về Cty.

Thu hoi het bo lac nhiem vi khuan gay thuong han Thu hồi hết bơ lạc nhiễm vi khuẩn gây thương hàn

Ngày hôm nay 5.3 sẽ hoàn thành việc thu hồi lô sản phẩm bơ lạc nhãn hiệu Peter Pan và Great Value (mã lô bắt đầu số 2111 trên nắp lọ) do..