» Tìm kiếm:

Google Voice Local Search

Google thu nghiem dich vu tim kiem bang giong noi Google thử nghiệm dịch vụ tìm kiếm bằng giọng nói

Cuối tuần qua Google bắt đầu đưa vào thử nghiệm dịch vụ tìm kiếm bằng giọng nói trên điện thoại di động Google Voice Local Search. Bước đầu..

Google se tim kiem bang giong noi Google sẽ tìm kiếm bằng giọng nói?

Cuối tuần qua Google bắt đầu đưa vào thử nghiệm dịch vụ tìm kiếm bằng giọng nói trên điện thoại di động Google Voice Local Search.