» Tìm kiếm:

Golden Communication Group

Lap chien luoc cuoc doi Lập chiến lược cuộc đời

“Mục đích trong 2 năm tới của bạn là gì, 5 năm đến của bạn là gì và cả cuộc đời của bạn là gì?" - Ông Giản Tư Trung - Giám đốc Công ty..